نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( آب و هواشناسی )

نویسندگان: محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

How the world has faced major disaster Drought in Iran Drought across the world

کلمات کلیدی

, weather, water, climate change
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054964,
author = {بنایان اول, محمد},
title = {آب و هواشناسی},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {weather; water; climate change},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آب و هواشناسی
%A بنایان اول, محمد
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]