همایش کوشیار گیلی , 2014-02-26

عنوان : ( گروههای کوانتمی از دیدگاه جبرهای فون نویمن (سخنران مدعو) )

نویسندگان: حمیدرضا ابراهیمی وشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این سخنرانی پس از پرداختن به بنیانهای آنالیز هارمونیک ناجابجایی به معرفی جبرهای هاف فون نویمن و گروه های کوانتمی پرداخته می شود. سپس با بررسی سیر تکامل تدریجی آنالیز روی گروه های کوانتمی فشرده موضعی، به بعضی از مهمترین مسایل مطرح شده در این نظریه خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی

, جبرهای فون نویمن, گروههای کوانتمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054983,
author = {ابراهیمی وشکی, حمیدرضا},
title = {گروههای کوانتمی از دیدگاه جبرهای فون نویمن (سخنران مدعو)},
booktitle = {همایش کوشیار گیلی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {جبرهای فون نویمن، گروههای کوانتمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گروههای کوانتمی از دیدگاه جبرهای فون نویمن (سخنران مدعو)
%A ابراهیمی وشکی, حمیدرضا
%J همایش کوشیار گیلی
%D 2014

[Download]