دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری , 2015-05-14

عنوان : ( بررسی اصول اساسی بهداشت روانی از دیدگاه اسلام )

نویسندگان: محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به پیوست می باشد

کلمات کلیدی

, رفتار, اصول بهداشت روانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055003,
author = {اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی اصول اساسی بهداشت روانی از دیدگاه اسلام},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رفتار، اصول بهداشت روانی، اسلام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اصول اساسی بهداشت روانی از دیدگاه اسلام
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری
%D 2015

[Download]