دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2015-09-17

عنوان : ( کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها )

نویسندگان: محمدرضا روزگار , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمرکز اصلی در این تحقیق، کاربردهای پردازش تصویر در کشاورزی در زمینه شناسایی و طبقه بندی آفات و بیماری های گیاهان و میوه ها است، کاربردی که نسبت به دیگر کاربردهای پردازش تصویر کمتر به آن توجه شده است. سیستم های پیشنهادی ارائه شده در این تحقیق، راه حل های نرم افزاری متکی بر تکنیک های پردازش تصویر از جمله : تکنیک های تطابق هیستوگرام، الگوریتم های تشخیص لبه سابل، لبه پریویت و لبه کنی، حد آستانه اتسو و روش خوشه بندی میانه k برای تشخیص خودکار و طبقه بندی بیماری های گیاه و میوه ها می باشد. در این مقاله به توضیح و تشریح سه پروژه مهم و کاربردی پردازش تصویر در این زمینه با عنوان های : تشخیص ناحیه ناسالم برگ گیاه و طبقه بندی بیماری های برگ با استفاده از ویژگی های بافت، درجه بندی و تشخیص بیماری در برگ و میوه انار و تجزیه و تحلیل بیماری قارچ در گیاه با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر پرداخته شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که روش های ارائه شده پردازش تصویر می تواند بیماری های برگ و میوه را با محاسبات خیلی کم، تشخیص و طبقه بندی نماید. با این روش ها، بیماری های گیاهان و میوه جات را می توان در مرحله اولیه خود ، شناسایی و سپس ابزار کنترل آفات با داشتن حداقل خطرات برای مردم و محیط زیست برای حل مشکلات آفات استفاده شود .

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, الگوریتم تشخیص لبه سابل و کنی, حد آستانه اتسو, خوشه بندی میانه k
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055011,
author = {روزگار, محمدرضا and گلزاریان, محمودرضا},
title = {کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها},
booktitle = {دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پردازش تصویر; الگوریتم تشخیص لبه سابل و کنی; حد آستانه اتسو; خوشه بندی میانه k},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها
%A روزگار, محمدرضا
%A گلزاریان, محمودرضا
%J دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2015

[Download]