بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2015 , 2015-05-12

عنوان : ( بررسی تاثیر عدد ریچاردسون بر پارامیرهای جریان دو بعدی روی سیلندر داغ در اعداد رینولدز پایین )

نویسندگان: محمدحسن چراغی , علیرضا تیمورتاش , علیرضا عرب گلارچه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله حل عددی جریان دو بعدی عبوری از روی سیلندر داغ توسط کد نوشته شده در برنامه فرترن برای مشاهده تاثیر داغ کردن سیلندر بر روی پارامترهای دنباله جریان در اعداد رینولدز پایین بکار گرفته شده است. مشاهدات نشان میدهند که با داغ تر شدن سیلندر یا به عبارتی افزایش عدد ریچاردسون تغییرات قابل توجهی در مقادیر ضریب درگ، ضریب لیفت وعدد ناسلت بوجود میاید. همچنین داغ کردن سیلندر موجب میشود گردابه های تشکیل شده در پایین سیلندر قویتر شوند. انحراف رو به بالای رد دنباله جریان در اثر افزایش عدد ریچاردسون از دیگر مشاهدات این پدیده میباشد.

کلمات کلیدی

, سیلندر داغ , عدد ریچاردسون , دنباله جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055021,
author = {چراغی, محمدحسن and تیمورتاش, علیرضا and عرب گلارچه, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر عدد ریچاردسون بر پارامیرهای جریان دو بعدی روی سیلندر داغ در اعداد رینولدز پایین},
booktitle = {بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2015},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {سیلندر داغ - عدد ریچاردسون - دنباله جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عدد ریچاردسون بر پارامیرهای جریان دو بعدی روی سیلندر داغ در اعداد رینولدز پایین
%A چراغی, محمدحسن
%A تیمورتاش, علیرضا
%A عرب گلارچه, علیرضا
%J بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2015
%D 2015

[Download]