کنفرانس بین‌المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها , 2015-10-27

عنوان : ( پیامدهای روانشناختی مهاجرت های خارجی )

نویسندگان: محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهاجرت امروزه با گذر از تحولات تاریخی و اجتماعی فراوان، تبدیل به یکی از تصمیمات سرنوشت ساز هر فرد شده است. مهاجران به وسیله ی عوامل روانشناختی همچون هوش، هوش هیجانی، امیدواری و انگیزش اقدام به مهاجرت می کنند. یکی از پی شنیازهای تصمی مگیری در مورد مهاجرت، آگاهی داشتن نسبت به پیامدهای روانشناختی آن است. این پیامدها در مهاجر تهای خارجی به علت عدم آگاهی کامل فرد نسبت به کشور مقصد و وجود تفاو تهای فراوان در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بین کشور مبدا و مقصد، از اهمیت بیشتری برخوردار است که مهم ترین آن ها، ناامیدی، افسردگی، اختلالات هویتی و اختلال روان-تنی می باشد. مهاجرانی که به پیامدهای روانشناختی شدید دچار شده باشند، شکوفایی و به دنبال آن کارامدی خود را از دست خواهند داد. اگر مهاجر، آگاهی خود را در مورد فرایند مهاجرت و پیامدهای آن افزایش دهد، م یتواند تصمیم گیری بهتری داشته و پیامدهای مخرب مهاجرت در بعد فردی و اجتماعی را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

ههه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055037,
author = {اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {پیامدهای روانشناختی مهاجرت های خارجی},
booktitle = {کنفرانس بین‌المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {ههه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیامدهای روانشناختی مهاجرت های خارجی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J کنفرانس بین‌المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها
%D 2015

[Download]