همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت , 2015-01-22

عنوان : ( گفتمان سازی به مثابه رویکردی برای کاربرد اندیشه های کلان و بنیادین اسلامی در نظام تعلیم و تربیت )

نویسندگان: فاطمه سادات جعفرنیا , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدرضا جواهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با هدف ارائه رویکردی جدید برای کاربست معارف بنیادین و کلان اسلامی در تعلیم و تربیت نوشته شده است. این رویکرد که «رویکرد گفتمان¬سازانه» نام داراد، دارای مزایای مختلفی است که در ادامه به آن¬ها اشاره می-شود: همه جانبه بودن و توجه همزمان به ابعاد معرفتی، معنوی و عملی؛ تغییر مرکز توجه از ذهن به قلب مخاطب و از حافظه¬پروری به اندیشه¬ورزی؛ توجه به دین بعنوان روح حاکم بر تمامی معارف و ارکان نظام آموزشی؛ دارا بودن عناصر اصلی برنامه¬ریزی یعنی «ایدئولوژی یا معرفت»، «هدف»، «فرایند» و «نتیجه»؛ در این رویکرد «مخاطب» جایگاه ویژه¬ای پیدا می¬کند؛ همچنین از ظاهر بینی برحذر است و به روابط ذاتی معارف نظر دارد؛ تنها به انتقال مستقیم معارف نمی¬پردازد و در بسیاری از موارد شیوه¬های غیرمستقیم را نیز مهم می¬داند؛ و نهایتا اینکه این رویکرد بر این باور است که گفتمان¬سازی یک معرفت، نیازمند بسیج تمامی عناصر و ارکان آموزشی است.

کلمات کلیدی

, گفتمان, گفتمان سازی, تعلیم و تربیت اسلامی, رویکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055060,
author = {جعفرنیا, فاطمه سادات and امین خندقی, مقصود and قندیلی, سیدجواد and جواهری, محمدرضا},
title = {گفتمان سازی به مثابه رویکردی برای کاربرد اندیشه های کلان و بنیادین اسلامی در نظام تعلیم و تربیت},
booktitle = {همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گفتمان، گفتمان سازی، تعلیم و تربیت اسلامی، رویکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گفتمان سازی به مثابه رویکردی برای کاربرد اندیشه های کلان و بنیادین اسلامی در نظام تعلیم و تربیت
%A جعفرنیا, فاطمه سادات
%A امین خندقی, مقصود
%A قندیلی, سیدجواد
%A جواهری, محمدرضا
%J همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
%D 2015

[Download]