دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25

عنوان : ( طراحی زنجیره تامین سبز با امکان به روزرسانی ماشین آلات و در نظر گرفتن روند افزایشی در آلاینده های تولیدی )

نویسندگان: الناز معیّری , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهان امروز با مسائلی چون گرم شدن زمین، انواع آلودگیها، افزایش مقدار گازهای گلخانه ای و ... مواجه است که این مسائل منجر به بکارگیری زنجیره تامین سبز در سازمانها و مراکز تولیدی شده است. در این مقاله مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ارائه شده که با توجه به روند افزایشی آلاینده های تولیدی، نقش به روزرسانی ماشین آلات تولیدی را به منظور کاهش میزان انتشار آلایندگی در زنجیره مورد بررسی قرار میدهد. از آنجایی که به روزرسانی ماشین آلات فعالیتی هزینه بر برای زنجیره میباشد و عدم به روزرسانی در هر دوره موجب بیشتر شدن انتشار آلاینده ها به ازای تولید هر واحد محصول در دوره بعد میگردد، لذا این امکان به مدل داده شده که با توجه به تابع هدف مساله تصمیم گیری شود که در چه دوره هایی باید این به روزرسانی انجام گیرد تا هزینه ها حداقل شود. در پایان تحلیلهایی در رابطه با تاثیرگذاری این به روزرسانی ها روی هزینه های زنجیره و میزان انتشار آلایندگیها صورت خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, زنجیره تامین سبز, مدیریت زنجیره تامین, انتشار کربن, به روزرسانی ماشین آلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055069,
author = {معیّری, الناز and دهقانیان, فرزاد},
title = {طراحی زنجیره تامین سبز با امکان به روزرسانی ماشین آلات و در نظر گرفتن روند افزایشی در آلاینده های تولیدی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زنجیره تامین سبز، مدیریت زنجیره تامین، انتشار کربن، به روزرسانی ماشین آلات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی زنجیره تامین سبز با امکان به روزرسانی ماشین آلات و در نظر گرفتن روند افزایشی در آلاینده های تولیدی
%A معیّری, الناز
%A دهقانیان, فرزاد
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]