زراعت و فناوری زعفران, دوره (4), شماره (2), سال (2016-4) , صفحات (75-91)

عنوان : ( نگاهی جامع به کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.) گیاهی است که از نظر بیولوژیکی یک ساله است، اما می­تواند در شرایط زراعی به عنوان گیاهی چند ساله مورد کشت قرار گیرد. وجود اختلالات سیتولوژیکی به صورت ژنوم تریپلوئیدی و نیز خود ناسازگاری، عوامل ایجاد پدیده عقیمی در زعفران می­باشند. از این رو، رشد زعفران هر ساله از طریق مناطق مریستمی که در سطح بنه‌ مادری قرار دارد، انجام می‌شود. با فعال شدن این مریستم­ ها رشد بنه­ های دختری در سطح بنه مادری آغاز می­ گردد. همزمان با رشد بنه­ های دختری در طی فصل رشد، بنه مادری به تدریج رو به تحلیل می‌رود. هر بنه دختری تشکیل شده نیز به نوبه خود در فصل بعد، یک بنه مادری تلقی می‌شود که می­ تواند جهت کشت مجدد استفاده شود. به دلیل ماهیت رشد چند ساله زعفران در شرایط زراعی، تحلیل بنه ­های مادری در طی فصل رشد و انتقال عناصر غذایی از اندام­ های هوایی به بنه ­های دختری در انتهای هر فصل رشد، مطالعه مکانیسم جذب و کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران پیچیده­ تر از گیاهان یکساله و یا دو ساله می­ باشد. در این مقاله ابتدا به توصیف مکانیسم جذب نیتروژن و فسفر در اندام­ های هوایی و بنه­ های گیاه پرداخته شده است. در ادامه مهم­ترین عوامل مؤثر در بهبود کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران و ارتباط بین کارایی مصرف نیتروژن و فسفر مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, بنه‌های دختری؛ بنه های مادری؛ گیاه چندساله, زعفران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055079,
author = {کوچکی, علیرضا and سیدی, سیدمحمد},
title = {نگاهی جامع به کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2016},
volume = {4},
number = {2},
month = {April},
issn = {2383-1529},
pages = {75--91},
numpages = {16},
keywords = {بنه‌های دختری؛ بنه های مادری؛ گیاه چندساله، زعفران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی جامع به کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران
%A کوچکی, علیرضا
%A سیدی, سیدمحمد
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2016

[Download]