پژوهشنامه کلام, دوره (2), شماره (2), سال (2015-6) , صفحات (5-20)

عنوان : ( بررسی حقیقت ایمان از نگاه شبستری )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , سیدمحراب الدین کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله آرای محمد مجتهد شبستری در باب حقیقت ایمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه ایشان، «ایمان» حقیقتی از سنخ تجربه‌های دینی است و نه تنها با مقوله نظر و استدلال میانه‌‌ای ندارد، بلکه اصلاً با علم و معرفت به صورت عموم و با اعتقاد و باور به صورت خاص رابطه ندارد. وی ایمان را با شک قابل جمع می‌داند، ولی با یأس قابل جمع نمی‌داند. ایشان بر اساس روش پدیدار شناختی تاریخی معتقد است که مسلمانان بیشتر باید متکی بر تجارب دینی‌شان باشند تا معارف دینی، زیرا احیای دین وابسته به احیای تجارب دینی مسلمانان است نه احیای تفکر و معارف دینی؛ چرا که معارف دینی بر گرفته از تجارب دینی است که عمیق‌ترین لایه دین است. در باب حقیقت ایمان، شبستری در ابتدا می‌خواهد تجربه‌های همه مؤمنان را به صورت کلی ملاک و معیار ایمان قرار‌دهد تا شامل هر مدعی ایمان بشود، اما در مقام تبیین حقیقت تجربه‌های اصیل دینی به گونه‌ای پیش می‌رود که بسیار از سطح‌های زندگی انسان را شامل نمی‌شود، لذا در بررسی و تحلیل نظریات ایشان می‌توان به این نتیجه رسید که انسجام درونی گفته‌های وی در مورد حقیقت ایمان زیر سئوال می رود.

کلمات کلیدی

, ایمان, تجربه دینی, علم, باور, مجتهد شبستری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055102,
author = {حسینی, سیدمرتضی and سیدمحراب الدین کاظمی},
title = {بررسی حقیقت ایمان از نگاه شبستری},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {June},
issn = {2476-5325},
pages = {5--20},
numpages = {15},
keywords = {ایمان، تجربه دینی، علم، باور، مجتهد شبستری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حقیقت ایمان از نگاه شبستری
%A حسینی, سیدمرتضی
%A سیدمحراب الدین کاظمی
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2015

[Download]