تازه های پژوهش در علوم ورزشی , 2015-09-30

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی زیربیشینه در حین دیالیز بر سطح کلسیم و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شهرستان بجنورد )

نویسندگان: نیره رحیمی , مهرداد فتحی , مهتاب فیروزه , نگار سالاری , علیرضا باغچقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی زیربیشینه در حین دیالیز بر سطح کلسیم و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شهرستان بجنورد انجام گرفت و پس از اخذ اطلاعات پیش آزمون و پس آزمون و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج ذیل حاصل گردید:ٞٚهشت هفته تمرین هوازی زیربیشینه می تواند موجب بهبودی شاخص های خونی ازجمله کلسیم و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شود.

کلمات کلیدی

, تمرینات هوازی زیربیشینه, دیالیز بیماران همودیالیز, کلسیم, کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055103,
author = {نیره رحیمی and فتحی, مهرداد and مهتاب فیروزه and نگار سالاری and علیرضا باغچقی},
title = {تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی زیربیشینه در حین دیالیز بر سطح کلسیم و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شهرستان بجنورد},
booktitle = {تازه های پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {تمرینات هوازی زیربیشینه-دیالیز بیماران همودیالیز-کلسیم-کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی زیربیشینه در حین دیالیز بر سطح کلسیم و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شهرستان بجنورد
%A نیره رحیمی
%A فتحی, مهرداد
%A مهتاب فیروزه
%A نگار سالاری
%A علیرضا باغچقی
%J تازه های پژوهش در علوم ورزشی
%D 2015

[Download]