همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی , 2016-02-15

عنوان : ( بررسی فراوانی و علل بروز انواع آسیب ها در بانوان و آقایان سنگنورد دیواره بلند )

نویسندگان: سید امیر رضا حیدری , مهرداد فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و علل بروز انواع آسیب ها در بانوان و آقایان سنگنورد دیواره بلند می باشد که پس بررسی و جمع اوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج بدست آمده از این تحقیق عبادتست از: درمیان بانوان سنگنورد آسیبهای استخوانی با 26 درصد کمترین درجه آسیب دیدگی و آسیب های پوستی با 72 درصد بیشترین میزان آسیب دیده گی را داشتند.و درمیان سمگنوردان دیواره بلند مردان،آسیب های عضلانی-وتری با 86درصد بیشترین میزان آسیب دیدگی و آسیبهای پوستی با 27درصد کمترین میزان آسیب دیدگی را داشتند. در میان آسیبهای مفصلی-یگامان پیچ خوردگی شایعترین آسیب در میان بانوان وآقایان بود.

کلمات کلیدی

, آسیب, سنگنوردی, دیواره بلند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055125,
author = {حیدری, سید امیر رضا and فتحی, مهرداد},
title = {بررسی فراوانی و علل بروز انواع آسیب ها در بانوان و آقایان سنگنورد دیواره بلند},
booktitle = {همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی},
year = {2016},
location = {تفت, ايران},
keywords = {آسیب،سنگنوردی،دیواره بلند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فراوانی و علل بروز انواع آسیب ها در بانوان و آقایان سنگنورد دیواره بلند
%A حیدری, سید امیر رضا
%A فتحی, مهرداد
%J همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی
%D 2016

[Download]