اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی , 2016-02-04

عنوان : ( ساخت لایه نازک بیسموت تیتانات (Bi4Ti3O12) به روش اسپین کوتینگ و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن )

نویسندگان: محمود رضائی رکن آبادی , سینا رنجبر , محمد بهدانی , مجتبی محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرامیک های بیسموت تیتانات به دلیل خواص و کاربردهای قابل توجه مختلف، مورد مطالعه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این پژوهش محلول مورد نظر با روش سل-ژل تهیه شده و سپس با استفاده از دستگاه اسپین کوتینگ بر روی بستر شیشه¬¬¬-ای ¬لایه نشانی شده و سپس به بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا سل اولیه با استفاده از بیسموت نیترات، استیک اسید، تیتانیوم ایزوپروپکساید، 2-متوکسی اتانول و استیل استون با نسبت های مولی معین تهیه شد. پس از مخلوط کردن مواد اولیه و هم زدن آن سل ایجاد شده، با روش اسپین کوتینگ بر روی بستر شیشه ای با سرعت مشخص نشانده شد. به منظور بررسی نوع فازها از طرح پراش پرتو X ، مورفولوژی پوشش از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و در تعیین خواص اپتیکی لایه نازک از طیف های اپتیکی جذبی و تراگسیلی و روش سان و پل استفاده شد.

کلمات کلیدی

, سل-ژل, بیسموت تیتانات, لایه نازک, اسپین کوتینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055136,
author = {رضائی رکن آبادی, محمود and رنجبر, سینا and بهدانی, محمد and محمدی, مجتبی},
title = {ساخت لایه نازک بیسموت تیتانات (Bi4Ti3O12) به روش اسپین کوتینگ و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سل-ژل، بیسموت تیتانات، لایه نازک، اسپین کوتینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت لایه نازک بیسموت تیتانات (Bi4Ti3O12) به روش اسپین کوتینگ و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A رنجبر, سینا
%A بهدانی, محمد
%A محمدی, مجتبی
%J اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
%D 2016

[Download]