اولین کنفرانس ملی فیزیک مواد و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت , 2015-09-30

عنوان : ( ویژگی های الکتریکی مغناطیسی نانولوله های تک دیواره کاربید ژرمانیوم(GeC )پرشده با نانو سیم های کبالت )

نویسندگان: ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , رضا شرکابیدختی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله خواص الکتریکی و مغناطیسی نانو لوله کاربیدژرمانیم پر شده با نانو سیم کبالت با استفاده از روشهای مبتنی بر نظریه تابعی مورد بررسی قرارمیگیرد

کلمات کلیدی

, نانولوله, کاربید ژرمانیم, نانو سیم کبالت, الکتریکی مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055152,
author = {شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and شرکابیدختی, رضا},
title = {ویژگی های الکتریکی مغناطیسی نانولوله های تک دیواره کاربید ژرمانیوم(GeC )پرشده با نانو سیم های کبالت},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فیزیک مواد و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت},
year = {2015},
location = {فسا, ايران},
keywords = {نانولوله-کاربید ژرمانیم-نانو سیم کبالت-الکتریکی مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژگی های الکتریکی مغناطیسی نانولوله های تک دیواره کاربید ژرمانیوم(GeC )پرشده با نانو سیم های کبالت
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A شرکابیدختی, رضا
%J اولین کنفرانس ملی فیزیک مواد و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت
%D 2015

[Download]