علوم باغبانی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (246-256)

عنوان : ( ارزیابی اثر بیوفسفر و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی )

نویسندگان: زینب آقاخانی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی اثر بیوفسفر و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی

کلمات کلیدی

, گل مغربی, کشت ارگانیک, مواد موثره, کودهای آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055153,
author = {آقاخانی, زینب and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین},
title = {ارزیابی اثر بیوفسفر و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {246--256},
numpages = {10},
keywords = {گل مغربی، کشت ارگانیک، مواد موثره، کودهای آلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر بیوفسفر و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی
%A آقاخانی, زینب
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]