چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2016-02-17

عنوان : ( نگاهی به اهمیت ریزش‌های جوی در ترجمه روشنگر قرآن کریم )

نویسندگان: سید حسن کاظمی ریابی , ناهید بهمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چند سالی است که موضوع کمبود آب به یکی از مهمترین بحران های آتی جهان مبدل شده است. نگاه دولت یازدهم نیز به این امر، برجسته تر از قبل شده تا عوارض دهشتناک آتی در ایران به حداقل برسد. با توجه به گستردگی موضوع و اهمیت آن، پژوهش اخیر به بررسی جایگاه ریزش‌های جوی در ترجمه‌ی آقای کریم زمانی از قرآن کریم با عنوان «ترجمه روشنگر» پرداخته است. این ترجمه در یک مجلد 1299 صفحه ای، مشتمل بر توضیحاتی درباره هر آیه، اعم از شأن نزول، واقعه تاریخی آیات، اقوال مفسران و مقایسه آنها با بیست تفسیر معتبر، بیان معانی و ریشه کلمات و در مواقع لزوم مباحث صرفی و نحوی واژگان قرآنی آیات است. همچنین برای درک بهتر ترجمه برخی آیات از اشارات شاعران نیز استفاده شده است. این کتاب بابی نو در قرائت روزانه قرآن برای خواننده باز می کند. ما بر آن شدیم تا با جمع بندی ترجمه آیاتی که به ریزش‌های جوی اشاره دارد، قدمی هر چند کوچک برای تحقق آینده ای روشن تر برداریم. در این رهگذر آنچه یافتیم، تاکید فراوان قرآن کریم بر اهمیت بی مانند ریزش‌های جوی در بهبود کیفی و کمی محیط زیست است.

کلمات کلیدی

, ترجمه روشنگر, کریم زمانی, آب, ریزش‌های جوی, محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055167,
author = {کاظمی ریابی, سید حسن and ناهید بهمدی},
title = {نگاهی به اهمیت ریزش‌های جوی در ترجمه روشنگر قرآن کریم},
booktitle = {چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2016},
location = {lمشهد, ايران},
keywords = {ترجمه روشنگر، کریم زمانی، آب، ریزش‌های جوی، محیط زیست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی به اهمیت ریزش‌های جوی در ترجمه روشنگر قرآن کریم
%A کاظمی ریابی, سید حسن
%A ناهید بهمدی
%J چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2016

[Download]