دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند , 2014-02-04

عنوان : ( دفاع از حملات سایبری با نقاط نش فازی و نرخ جریان عادلانه )

نویسندگان: الهام حقیقت نژاد , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , گلاره ویسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از اینترنت و در نتیجه جرایم اینترنتی رشد روز افزونی دارد. افزایش حملات سایبری و خسارات جبران ناپذیر، اهمیت جایگاه تحقیقات در حوزه امنیت شبکه را بیشتر کرده است. تاکنون روش های مختلفی برای دفاع از شبکه ارائه شده اما از آنجا کهاین حملات متشکل از عمل و عکس العمل های بین مهاجم و مدافع است، استفاده از تئوری بازی برای مدل کردن حملات شبکهبسیار قابل توجه قرار گرفته است. بازی با دو بازیکن (مهاجم و مدافع) به صورت رقابتی مدل م یشود و هدف هر بازیکن کسب حداکثر سود ممکن است. برای مدلسازی بازی روابط بین بازیکنان و یا رفتار آنها ملاک است. زمانیکه بازی براساس روابط بینبازیکنان مدل شود با پیچیدگی محاسباتی نمایی مواجه م یشویم. در این مقاله رفتار بازیکنان را مدل م یکنیم اما اگر مدلسازی براساس رفتار بازیکنان باشد چالش یافتن نقاط نش خالص، به دلیل عدم آگاهی دقیق از برخی رفتار مهاجمین، وجود دارد و در صورت پیدا نشدن نقطه نش خالص شبکه مورد هجوم واقع می شود. برای برخورد با این عدم قطعیت، بازی فازی جدیدی ارائه م یشود. در روش پیشنهادی، با استفاده از تخمین درجه ای از نش بودن نقاط، بازی همواره نقطه تعادل نش دارد. در این مقاله مفهوم عدالت در کنترل نرخ جریان داده در شبکه نیز بازنگری م یشود. شبی هسازی ها با استفاده از نرم افزار متلب انجام م یگیرد

کلمات کلیدی

, بازی فازی, نقاط نش فازی, امنیت شبکه, مکانیزم دفاعی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055189,
author = {الهام حقیقت نژاد and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and گلاره ویسی},
title = {دفاع از حملات سایبری با نقاط نش فازی و نرخ جریان عادلانه},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند},
year = {2014},
location = {بم, ايران},
keywords = {بازی فازی، نقاط نش فازی، امنیت شبکه، مکانیزم دفاعی،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دفاع از حملات سایبری با نقاط نش فازی و نرخ جریان عادلانه
%A الهام حقیقت نژاد
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A گلاره ویسی
%J دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
%D 2014

[Download]