دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند , 2014-02-04

عنوان : ( شکل دهی پاداش با استفاده از کنترل کننده فازی در سیستم های چندعامله )

نویسندگان: مریم صادقلو , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمدباقر نقیبی سیستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله از کنترل کننده فازی 1 استفاده کرده ایم تا شکل دهی پاداش 2 را بهبود ببخشیم. شکل دهی پاداش یکی از روش هایی که برای سرعت بخشیدن به همگرایی و استفاده از اطلاعات موجود از آن استفاده می شود. یکی از مشکلات این روش به کارگیری درست این اطلاعات برای بدست آوردن خروجی صحیح است. از آنجا که ویژگی فازی به کار گیری درست دانش انسانی است پس راه حل مناسب استفاده از فازی است است. این روش بر روی یک محیط ماز 3 اعمال شده است . نتایج حاکی از شکل دهی درست پاداش و افزایش سرعت همگرایی است

کلمات کلیدی

, شکل دهی پاداش, سیستم های چندکارگزاره, کنترل کننده فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055190,
author = {صادقلو, مریم and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {شکل دهی پاداش با استفاده از کنترل کننده فازی در سیستم های چندعامله},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند},
year = {2014},
location = {بم, ايران},
keywords = {شکل دهی پاداش، سیستم های چندکارگزاره، کنترل کننده فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شکل دهی پاداش با استفاده از کنترل کننده فازی در سیستم های چندعامله
%A صادقلو, مریم
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
%D 2014

[Download]