سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-02-19

عنوان : ( ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش در کشت مخلوط جایگزینی با رازیانه )

نویسندگان: محمدحسن هاتفی فرجیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رازیانه

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055193,
author = {هاتفی فرجیان, محمدحسن and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش در کشت مخلوط جایگزینی با رازیانه},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رازیانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش در کشت مخلوط جایگزینی با رازیانه
%A هاتفی فرجیان, محمدحسن
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2016

[Download]