هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2014-05-21

عنوان : ( اولین گزارش از براکیوپودهای میوسن زیرین منطقه دیزلو (شمال اصفهان) )

نویسندگان: مریم نورالدینی , مهدی یزدی , علیرضا عاشوری , سمانه رحمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق براکیوپودهای منطقه دیزلو با روش شست و شو ،جدایش و عکس برداری با روش SEMمورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده منجر به شناسایی دو گونهArgyrotheca cuneata (Risso, 1826) وTerebratulinasp. cf. T. palmeri (cooper, 1934) شده است. بر اساس براکیوپودهای استنوهالین و فرامینیفرهای همراه، سن این توالی مارنی میوسن زیرین (بوردیگالین) در نظر گرفته می شود. بررسی های اولیه در این منطقه نشان می دهد این رسوبات در یک محیط دریایی گرم، کم عمق، با انرژی پایین آب تشکیل شده است و قرابت آن ها با اقیانوس پاراتتیس، دریای مدیترانه و جامائیکا گویای یک تراف باز و ارتباط دریایی از دریای مدیترانه تا اقیانوس هند می باشد.

کلمات کلیدی

براکیوپود؛ میوسن زیرین؛ دیزلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055194,
author = {نورالدینی, مریم and مهدی یزدی and عاشوری, علیرضا and سمانه رحمتی},
title = {اولین گزارش از براکیوپودهای میوسن زیرین منطقه دیزلو (شمال اصفهان)},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2014},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {براکیوپود؛ میوسن زیرین؛ دیزلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از براکیوپودهای میوسن زیرین منطقه دیزلو (شمال اصفهان)
%A نورالدینی, مریم
%A مهدی یزدی
%A عاشوری, علیرضا
%A سمانه رحمتی
%J هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2014

[Download]