ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2016-02-16

عنوان : ( بررسی تئوری طراحی و کاربرد الکتروفیلتر ها در صنایع مختلف )

نویسندگان: کمال بیگلی , علی کیانی فر , مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرات غبار دسته مهمی از آلاینده های هوا را تشکیل می‌دهند. این ذرات از لحاظ شکل و اندازه بسیار متنوع‌اند و به صورت قطره های مایع یا غبارات جامد هر یک با خصوصیات شیمیایی و فیزیکی ویژه‌ای ظاهر می‌شوند. ذرات از طریق منابع مختلفی چون انواع فرایندهای صنعتی اعم از احتراقی یا غیر احتراقی ، معدن کاری و یا فعالیت های ساخت و ساز، وسایل موتوری، سوزاندن پس ماندها و غیره به درون هوا منتشر می‌شوند. لذا جلوگیری از انتشار این ذرات، یکی از راهکارهای عملی با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست می‌باشد. در این میان الکتروفیلترها با توجه به کارایی‌شان یکی از مهمترین و به صرفه ترین وسایل جلوگیری از انتشار ذرات می‌باشند. لذا در این مقاله سعی شده است تا به بررسی تئوری طراحی الکتروفیلترها پرداخته شود و مثالی موردی برای یک کارخانه سیمان ارائه گردد.

کلمات کلیدی

, الکتروفیلتر, طراحی, معادله دویچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055207,
author = {بیگلی, کمال and کیانی فر, علی and ماموریان, مجتبی},
title = {بررسی تئوری طراحی و کاربرد الکتروفیلتر ها در صنایع مختلف},
booktitle = {ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {الکتروفیلتر-طراحی-معادله دویچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تئوری طراحی و کاربرد الکتروفیلتر ها در صنایع مختلف
%A بیگلی, کمال
%A کیانی فر, علی
%A ماموریان, مجتبی
%J ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2016

[Download]