خردنامه صدرا, شماره (81), سال (2015-12) , صفحات (21-34)

عنوان : ( لوازم وجودشناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی نظریه اتحاد عاقل و معقول )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , زهره سلحشورسفیدسنگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله اتحاد عاقل و معقول یکی از مباحث مهم در فلسفه اسلامی است. سابقه این اصل در فلسفه اسلامی به ترجمه کتاب اثولوجیا بازمیگردد و صدرالمتالهین آن را بمدد اصول فلسفی خود ـ همچون اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری نفس ـ تبیین کرده است. ملاصدرا حصول علم برای نفس را مانند پیدایش صورتهای جسمانی برای ماده میداند؛ نفس با صور علمی خود متحد میگردد، آنچنانکه ماده و صورت با یکدیگر متحدند. او با اثبات اتحاد عاقل و معقول، نظریه جدیدی در وجودشناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی عرضه کرد و از این رهگذر برای معضلات و پرسشهای فراروی فیلسوفان مسلمان، پاسخهای جدیدی فراهم آورد. در پرتو این اصل است که وی تبیین فلسفی نوینی از مسائلی چون استکمال و اشتداد وجودی نفس، تجسم اعمال، عقل بسیط، تجرد فوق عقلی نفس، اتحاد نفس با عقل فعال و مسائل مربوط به وجود ذهنی ارائه میدهد.

کلمات کلیدی

, اتحاد, نفس, عقل, معقول, ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055209,
author = {حسینی, سیدمرتضی and سلحشورسفیدسنگی, زهره},
title = {لوازم وجودشناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی نظریه اتحاد عاقل و معقول},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2015},
number = {81},
month = {December},
issn = {1560-0874},
pages = {21--34},
numpages = {13},
keywords = {اتحاد، نفس، عقل، معقول، ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T لوازم وجودشناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی نظریه اتحاد عاقل و معقول
%A حسینی, سیدمرتضی
%A سلحشورسفیدسنگی, زهره
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2015

[Download]