کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2015-09-16

عنوان : ( ارایه مساله دو هدفه مکان و پیکر بندی آنتن های جهتی در شبکه های GMS )

نویسندگان: مرضیه صمیمی , حسین تقی زاده کاخکی , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

`پیچیدگی های طراحی شبکه های بیسیم از یک سو و هزینه ای مربوط به خرید، نصب و نگهداری تجهیزات از سوی دیگر باعث چالش برانگیز شدن مساله یافتن مکان و پیکر بندی بهینه آنتن ها شده است. این مسایل شامل انتخاب مکان های ایستگاههای اصلی از بین مجموعه ای از مکان های کاندید است. همچنین این مکان ها باید به شیوه ای تنظیم و پیکر بندی شوند که پوشش و ظرفیت کافی برای سرویس را فراهم کنند. در مقاله پیش رو مساله بصورت یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح دو هدفه مدل شده است که در تابع اول هزینه های مربوط به نصب و نگهداری آنتن ها کمینه می شود و در تابع هدف دوم ظرفیت به نحوی به آنتن ها اختصاص داده می شود که در ساعت های مختلف روز کمبود یا مازاد آن تا حد ممکن کاهش یابد. مدل حاصل با استفاده از روش های مجموع وزندار قابل انطباق و روش محدودیت اپسیلون تکمیل شده، حل شده است. نتایج محاسباتی حاکی از کارآیی روشهای ارایه شده در محاسبه نقاط پارتو می باشد.

کلمات کلیدی

, مکانیابی آنتن های جهتی, بهینه سازی چند هدفه, روشهای مجموع وزندار قابل انطباق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055227,
author = {صمیمی, مرضیه and تقی زاده کاخکی, حسین and سالاری, مجید},
title = {ارایه مساله دو هدفه مکان و پیکر بندی آنتن های جهتی در شبکه های GMS},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مکانیابی آنتن های جهتی- بهینه سازی چند هدفه-روشهای مجموع وزندار قابل انطباق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه مساله دو هدفه مکان و پیکر بندی آنتن های جهتی در شبکه های GMS
%A صمیمی, مرضیه
%A تقی زاده کاخکی, حسین
%A سالاری, مجید
%J کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2015

[Download]