کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24

عنوان : ( بررسی نمو انرژی در بیلیارد غیر تخت وابسته به زمان )

نویسندگان: صدیقه رئیسی , پروین اسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سیستم بیلیارد غیر تخت با انحنای وابسته به زمان بررسی شده است. برای این کارسیستم مورد نظر شبیه سازی شده و سپس نمودار مسیر ذره در بیلیارد به ازای پارامتر‌های گوناگون سیستم رسم شده است. در ادامهدر شرایط استاتیک نمودار فضای فاز سیستم را برای مجموعه ای از شرایط اولیه گوناگون, بدست آورده‌ایم. در آخر نمودار میانگین سرعت ذره در یک آنسامبل چند ذره ای رسم کرده و ارتباط آن با رفتار دینامیکی سیستم در وضعیت استاتیک, در شرایط گوناگون مورد تحلیل قرار گرفته است. به این ترتیب بنا بر نتایج حاصله می‌توان فرضیه LRA را به بیلیاردی با سطح وابسته به زمان نیز تعمیم داد.

کلمات کلیدی

سیستم بیلیارد غیر تخت با انحنای وابسته به زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055234,
author = {رئیسی, صدیقه and اسلامی, پروین},
title = {بررسی نمو انرژی در بیلیارد غیر تخت وابسته به زمان},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1394},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم بیلیارد غیر تخت با انحنای وابسته به زمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نمو انرژی در بیلیارد غیر تخت وابسته به زمان
%A رئیسی, صدیقه
%A اسلامی, پروین
%J کنفرانس فیزیک ایران 1394
%D 2015

[Download]