سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2016-02-22

عنوان : ( تفسیر برداشت¬های ژئوفیزیکی(IP/RS و مغناطیس¬سنجی) به کمک داده¬های زمین¬شناسی، دگرسانی و کانی¬سازی در محدوده اکتشافی طرق(شمال غربی کاشمر) )

نویسندگان: پیام روحبخش ایرادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده اکتشافی طرق در استان خراسان رضوی و در فاصله حدود 25 کیلومتری شمال غربی شهر کاشمر و در زون تکنار واقع شده است. زمین¬شناسی منطقه شامل گدازه¬های آتش¬فشانی با ترکیب بازالت، آندزیت، پیروکسن آندزیت، تراکی آندزیت، پیروکسن تراکی¬آندزیت و سنگ¬های آذرآواری می¬باشد که مورد نفوذ توده¬های آذرین نیمه¬عمیق با ترکیب مونزونیتی قرار گرفته¬اند. زون های دگرسانی در محدوده مطالعاتی شامل آرژیلیکی، سیلیسی، سیلیسی- پروپلیتیک و پروپلیتیک می¬باشد. کانی¬سازی در محدوده مطالعاتی از نوع رگه¬ای با امتداد N300 و شیب 70NEبه طول حدود 500 متر در سنگ میزبان آندزیتی- بازالتی است. برداشت‌های IP/RS نشان دهنده 15 بخش بی‌هنجار با قطبش پذیری بیش از 7 میلی‌ولت و مقاومت ویژه‌های بالاتر از 400 اهم متر می‌باشد. بر اساس مطالعات مغزه‌های حفاری، این بی‌هنجاری‌ها مرتبط با سولفیدهای پراکنده در توده‌های نفوذی نیمه¬عمیق می‌باشد. مغناطیس‌سنجی زمینی عمود بر امتداد رگه کانی‌سازی انجام شد. محدوده تغییرات شدت کل میدان مغناطیسی از 48539 تا 49671 گاما بوده است. این بی‌هنجاری¬ها منطبق با بی¬هنجاری¬های قطبش القایی بوده و احتمالا مرتبط با توده¬های نفوذی نیمه عمیق )سری مگنتیت( باشد.

کلمات کلیدی

, کانی¬سازی رگه¬ای, قطبش القایی, مغناطیس‌سنجی زمینی, طرق,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055242,
author = {روحبخش ایرادی, پیام and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {تفسیر برداشت¬های ژئوفیزیکی(IP/RS و مغناطیس¬سنجی) به کمک داده¬های زمین¬شناسی، دگرسانی و کانی¬سازی در محدوده اکتشافی طرق(شمال غربی کاشمر)},
booktitle = {سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کانی¬سازی رگه¬ای، قطبش القایی، مغناطیس‌سنجی زمینی، طرق، تکنار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر برداشت¬های ژئوفیزیکی(IP/RS و مغناطیس¬سنجی) به کمک داده¬های زمین¬شناسی، دگرسانی و کانی¬سازی در محدوده اکتشافی طرق(شمال غربی کاشمر)
%A روحبخش ایرادی, پیام
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2016

[Download]