سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2016-02-22

عنوان : ( تکوین زمین¬ساختاری منطقه کانسار آهن ده¬زمان، جنوب غرب بردسکن )

نویسندگان: بابک ایمان پور , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار آهن ده¬زمان در جنوب غرب شهرستان بردسکن و از دیدگاه زمین ساختاری در منتهی الیه شمالی زون تکتونیزه پشت بادام قرار گرفته است. روند عمومی راندگی¬ها و چین خوردگی¬ها در شمال زون پشت بادام، شمال شرق_جنوب غرب است اما در پنجره مورد مطالعه، گسل¬های فرعی موجب جدا شدن بخشی از توالی¬های رسوبی پرکامبرین از روند اصلی و قرار گیری در امتداد شرقی غربی شده است. در پی این تحرکات رخنمون گسترده¬ای از آلکالی گرانیت¬های میلونیتی شده و قدیمی به سن ۵۳۰ تا۵۶۰ میلیون سال در شمال توالی¬های رسوبی برونزد پیدا کرده است. وجود یک زون برشی و به شدت میلونیتی شده بین واحد آلکالی گرانیت میلونیتی شده و توالی¬های رسوبی نشان از عملکرد گسل¬ها در عمق و قرار گیری این دو واحد کنار هم قبل از آخرین تغییرات منطقه دارد. نفوذ واحد گرانیت هولولوکوکرات درامتداد گسل¬های فرعی درون آلکالی گرانیت¬های میلونیتی شده و عدم وجود برگوارگی میلونیتی در این واحد نشان دهنده جوان¬تر بودن واحد گرانیت¬ هولولوکوکرات است.

کلمات کلیدی

, زمین¬ساختاری, کانسار آهن ده¬زمان, بردسکن, پشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055243,
author = {ایمان پور, بابک and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {تکوین زمین¬ساختاری منطقه کانسار آهن ده¬زمان، جنوب غرب بردسکن},
booktitle = {سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمین¬ساختاری، کانسار آهن ده¬زمان،بردسکن، پشت بادام.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکوین زمین¬ساختاری منطقه کانسار آهن ده¬زمان، جنوب غرب بردسکن
%A ایمان پور, بابک
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2016

[Download]