سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2016-02-22

عنوان : ( ژئوشیمی و ژنز هماتیت در کانسار آهن ده زمان، جنوب غرب بردسکن )

نویسندگان: بابک ایمان پور , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار آهن ده¬زمان در جنوب غرب شهرستان بردسکن از توابع استان خراسان رضوی قرار دارد. این منطقه در نقشه ساختاری ایران در شمال شرق زون پشت¬بادام واقع شده است. شواهد صحرایی در این کانسار رسوب سوپرژن آهن در محیط دریایی و مشابه با کانسارهای آهن نواری را نشان می¬دهد. برای بررسی شیمی کانسنگ و مقایسه آن با سایر کانسارهای آهن نواری از روش تجزیه ریزپردازنده الکترونی بر روی کانسنگ هماتیتی کانسار آهن ده¬زمان استفاده شد. در این نتایج، مقایسه عناصرCa ، Al، Mn، Ti، V در نمونه¬های کانسارآهن ده¬زمان باسایر کانسارهای آهن نواری شباهت¬هایی را نشان داد.در نمودار Ti+Vدر مقابل Ca+Al+Mn، برای تفکیک انواع کانسارها، نمونه¬های کانسارآهن ده¬زمان در محدوده کانسارهای آهن نواری قرار گرفت. در این بررسی¬ها غنی¬شدگی K و کاهش Si در نمونه¬های کانسار آهن ده¬زمان را می¬توان در ارتباط با رسوب آهن در محیط ساحل و با فاصله از منشا درنظرگرفت.

کلمات کلیدی

, ریزپردازنده الکترونی, هماتیت, کانسارهای آهن نواری, کانسار آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055244,
author = {ایمان پور, بابک and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {ژئوشیمی و ژنز هماتیت در کانسار آهن ده زمان، جنوب غرب بردسکن},
booktitle = {سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریزپردازنده الکترونی، هماتیت، کانسارهای آهن نواری، کانسار آهن ده¬زمان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی و ژنز هماتیت در کانسار آهن ده زمان، جنوب غرب بردسکن
%A ایمان پور, بابک
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2016

[Download]