علوم حدیث, دوره (20), شماره (77), سال (2015-12) , صفحات (3-27)

عنوان : ( روایات روزه عاشورا، چیستی، گونه ها و تحلیل )

نویسندگان: عبدالعلی پاکزاد , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روزۀ روز عاشورا همواره در میان عالمان اهل سنت و عالمان شیعه معرکه آرا بوده است. سبب اختلاف، وجود دو دسته روایات موجود در کتب روایی شیعه دربارۀ آن است. بررسی سندی و نیم نگاهی به محتوای احادیث، به روش توصیفی _ تحلیلی _ انتقادی و با هدف آشنایی با این دو دسته روایات و اعتبار سنجی آن‌ها مورد توجه این نوشتار است. یافته‌های پژوهش حاضر این است که روزه عاشورا قبل از تشریع روزۀ رمضان بوده و پس از آن رها (ترک) شده است. به نظر می‌رسد اگر چه بعضی از روایات منع‌کننده از روزۀ عاشورا از نظر سندی ضعیف هستند امّا در مجموع از روایات مجوز صوم قوی‌تر و با سیرۀ منقول از امامان علیهم‌السلام پس از واقع جانکاه عاشورا موافق‌ترند.

کلمات کلیدی

روزه عاشورا؛ شیعه؛ روایات؛ گونه ها؛ أسانید؛ مضامین آرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055256,
author = {پاکزاد, عبدالعلی and جلالی, مهدی},
title = {روایات روزه عاشورا، چیستی، گونه ها و تحلیل},
journal = {علوم حدیث},
year = {2015},
volume = {20},
number = {77},
month = {December},
issn = {1561-0098},
pages = {3--27},
numpages = {24},
keywords = {روزه عاشورا؛ شیعه؛ روایات؛ گونه ها؛ أسانید؛ مضامین آرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روایات روزه عاشورا، چیستی، گونه ها و تحلیل
%A پاکزاد, عبدالعلی
%A جلالی, مهدی
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2015

[Download]