اولین همایش ملی فرآیندهای پالایشگاهی , 2016-02-17

عنوان : ( بررسی افزایش ظرفیت واحد تقطیر میعانات گازی شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد با تغییر سینیهای برج تقطیر )

نویسندگان: مهدی پورافشاری چنار , امید فلاح شیرین سو , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , علی اصغر محجوبی , مهرداد کسرایی یگانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شبیه سازی واحد تقطیر میعانات شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از نرم افزار Aspen Plus انجام شد. برای سرشت نمایی خوراک واحد، از نمودار نقطه جوش واقعی (TBP) آن استفاده شد و در انتها پارامترهای برج و متغیرهای عملیاتی به دست آمده از شبیه سازی با مقادیر طراحی اولیه مقایسه شد. پس از شبیه سازی، با تغییر نوع سینی های برج تقطیر درضریب طغیان 75%، بهینه سازی با استفاده از روش SQP به منظور یافتن شرایط عملیاتی بهینه در هر مورد انجام شد. نتایج نشان دادند که در صورت استفاده از سینی شیردار Nutter Float Valve به جای Flexitray که درحال حاضر در برج تقطیر وجود دارد، حدود 16/6% به ظرفیت واحد در شرایط عملیاتی بهینه افزوده می شود.

کلمات کلیدی

, واحد تقطیر میعانات گازی, نرمافزار Aspen Plus , تغییر سینی, افزایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055292,
author = {پورافشاری چنار, مهدی and فلاح شیرین سو, امید and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and محجوبی, علی اصغر and مهرداد کسرایی یگانه},
title = {بررسی افزایش ظرفیت واحد تقطیر میعانات گازی شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد با تغییر سینیهای برج تقطیر},
booktitle = {اولین همایش ملی فرآیندهای پالایشگاهی},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {واحد تقطیر میعانات گازی، نرمافزار Aspen Plus ، تغییر سینی، افزایش ظرفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی افزایش ظرفیت واحد تقطیر میعانات گازی شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد با تغییر سینیهای برج تقطیر
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A فلاح شیرین سو, امید
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A محجوبی, علی اصغر
%A مهرداد کسرایی یگانه
%J اولین همایش ملی فرآیندهای پالایشگاهی
%D 2016

[Download]