سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-02-19

عنوان : ( اثر سطوح مختلف پونه در جیره های بر پایه گندم و سویا جوجه های گوشتی )

نویسندگان: علی ابراهیمی , حیدر زرقی , سید محمد رضا صلواتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر استفاده از پودر برگ پونه بر شاخص های عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی آزمایشی با تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی ماده یکروزه راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی شامل 4 تیمار

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, پونه, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055296,
author = {علی ابراهیمی and زرقی, حیدر and سید محمد رضا صلواتی},
title = {اثر سطوح مختلف پونه در جیره های بر پایه گندم و سویا جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوجه های گوشتی، پونه، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف پونه در جیره های بر پایه گندم و سویا جوجه های گوشتی
%A علی ابراهیمی
%A زرقی, حیدر
%A سید محمد رضا صلواتی
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2016

[Download]