دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2016-02-22

عنوان : ( تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه تحلیل درجه حساسیت لندفرم ها )

نویسندگان: ملیحه باتجربه , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، بر پایه درجه حساسیت لندفرم‌ها به فرسایش و هوازدگی که ناشی از خواص مادری (ویژگی‌های زمین شناختی) و ژئومورفولوژی منطقه است، نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد تهیه شده است. در ابتدا نقشه ژئومورفولوژی، ارتفاع و زمین شناسی منطقه مطالعاتی جهت تولید نقشه معیار حساسیت لندفرم تهیه شدند. همچنین با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+ سال 2014 ماه جولای، شاخص پوشش گیاهی نرمال شده (NDVI) و نقشه کاربری اراضی جهت تولید نقشه معیار حفاظت لندفرم تهیه شدند. تلفیق نقشه‌های حفاظت و حساسیت لندفرم با استفاده از تحلیل و تلفیق نقشه‌ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام و نقشه تنوع زمینی محدوده شهرستان مشهد تهیه شد. نتایج نشان داد که مناطق کارستی و آهکی از درجه تنوع زمینی بالاتری نسبت به سایر مناطق برخوردارند. همچنین ارتفاع با توجه به افزایش انرژی لندفرم، تأثیر بالایی در تنوع دارد، بطوریکه بیشترین تنوع زمینی در ارتفاعات بالاتر قرار دارند.

کلمات کلیدی

, تنوع زمینی, حساسیت لندفرم, حفاظت لندفرم شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055298,
author = {باتجربه, ملیحه and سپهر, عادل and حسین زاده, سیدرضا},
title = {تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه تحلیل درجه حساسیت لندفرم ها},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنوع زمینی، حساسیت لندفرم، حفاظت لندفرم شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه تحلیل درجه حساسیت لندفرم ها
%A باتجربه, ملیحه
%A سپهر, عادل
%A حسین زاده, سیدرضا
%J دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2016

[Download]