سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-02-19

عنوان : ( کاربرد ترموگرافی در کشاورزی )

نویسندگان: حسین یوسف زاده , محمدحسین عباسپور فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترموگرافی یا تصویر برداری حرارتی مادون قرمز یک روش مناسب برای جمع‌آوری، ‌ذخیره‌سازی و تحلیل انرژی تابشی مادون قرمز با استفاده از سیستم‌های تصویر برداری مادون قرمز است. دوربین ترموگرافی وسیله ای است که توانایی اندازه گیری و نمایش محدوده خاصی از امواج مادون قرمز را دارد. محدوده ٨ تا ١٥میکرو متر محدوده اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس توسط دوربین های ترموگرافی است. ترموگرافی امروز کاربرد خودش را در وسایل الکتریکیو مکانیکی ، پزشکی و کشاورزی نشان داده است .ترموگرافی در کشاورزی، در ارزیابی قابلیت جوانه زنی بذر ، تخمین میزان رطوبت خاک، تخمین تنش آبی محصول، برنامه ریزی آبیاری، تعیین بیماری ها وگیاهان آسیب دیده، تخمین عمر میوه، ارزیابی رسیدگی میوه و سبزیجات ، تعیین درجه حرارت بدن دام، خصوصیات وضعیت فیزیولوژیکی و استرس در دام، التهاب یا آسیب دیدگی در دام و انسان، پدیده های کنترل کننده رگ ها عصبی و پدیده های عروقی ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومی انسان در عملیات مختلف کشاورزی کاربرد دارد. تحقیقات صورت گرفته مبتنی بر ترموگرافی نشان داد که میتواند یک روش غیر تهاجمی و غیر مخرب در عملیات مختلف کشاورزی به کار برد شود.

کلمات کلیدی

, ترموگرافی, تصویر برداری حرارتی مادون قرمز, کشاورزی, دام , ارگونومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055302,
author = {یوسف زاده, حسین and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {کاربرد ترموگرافی در کشاورزی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترموگرافی، تصویر برداری حرارتی مادون قرمز، کشاورزی، دام ، ارگونومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد ترموگرافی در کشاورزی
%A یوسف زاده, حسین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2016

[Download]