ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها , 2016-01-20

عنوان : ( تاثیر انرژی اتلافی تابشی کوارک سنگین در محاسبه فاکتور توقف سازی پلاسمای کوارک گلوئونی: رهیافت تبدیل لاپلاس متوالی )

نویسندگان: شراره محرابی پری , سیده فاطمه تقوی شهری , کورش جاویدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثابت های کشش و پخش حاصل از اتلاف تابشی کوارک های c و b منتشر شونده از درون پلاسمای کوارک گلوئونی در انرژی RHIC با استفاده از روش لاپلاس محاسبه شده اند. تاثیر تابش در فاکتور توقف سازی هسته ای نیز برجسته شده است. نتایج به دست آمده با داده های تجربی PHENIX مقایسه شده اند.

کلمات کلیدی

, اتلاف تایش, کوارک سنگین, فاکتور توقف سازی هسته ای, روش تبدیل لاپلاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055328,
author = {محرابی پری, شراره and تقوی شهری, سیده فاطمه and جاویدان, کورش},
title = {تاثیر انرژی اتلافی تابشی کوارک سنگین در محاسبه فاکتور توقف سازی پلاسمای کوارک گلوئونی: رهیافت تبدیل لاپلاس متوالی},
booktitle = {ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها},
year = {2016},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اتلاف تایش، کوارک سنگین، فاکتور توقف سازی هسته ای، روش تبدیل لاپلاس متوالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر انرژی اتلافی تابشی کوارک سنگین در محاسبه فاکتور توقف سازی پلاسمای کوارک گلوئونی: رهیافت تبدیل لاپلاس متوالی
%A محرابی پری, شراره
%A تقوی شهری, سیده فاطمه
%A جاویدان, کورش
%J ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها
%D 2016

[Download]