چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , 2016-03-02

عنوان : ( بررسی اثر زاویه آیینه های جانبی در خوراک¬پز خورشیدی بر جذب انرژی در آن )

نویسندگان: حسین زمانی , مصطفی شهیدی نوقابی , مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به روش آزمایشگاهی، تأثیر همزمان زاویه آیینه¬های جانبی و زمان کاری بر مقدار انرژی جذب شده در یک خوراک پز خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. انرژی ورودی، کل تابش خورشید و افزایش دمای آب داخل ظرف به عنوان شاخص مقدار انرژی جذب شده در نظر گرفته شد. از تحلیل نتایج به دست آمده مدل ریاضی تأثیر زاویه آیینه¬های جانبی و زمان آزمایش بر عملکرد سیستم به دست آمد. مقدار انرژی جذب شده تئوری و آزمایشگاهی نیز با هم مقایسه شده¬اند که متوسط خطای آن در همه نقاط آزمایشی 75/2% می¬باشد. بر اساس این مدل در صورت تنظیم سیستم در حالت بهینه انرژی جذب شده به میزان 56/22% افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, خوراک پز خورشیدی, سطوح انعکاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055332,
author = {حسین زمانی and مصطفی شهیدی نوقابی and ماموریان, مجتبی},
title = {بررسی اثر زاویه آیینه های جانبی در خوراک¬پز خورشیدی بر جذب انرژی در آن},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انرژی خورشیدی، خوراک پز خورشیدی، سطوح انعکاسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر زاویه آیینه های جانبی در خوراک¬پز خورشیدی بر جذب انرژی در آن
%A حسین زمانی
%A مصطفی شهیدی نوقابی
%A ماموریان, مجتبی
%J چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
%D 2016

[Download]