نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی , 2016-02-24

عنوان : ( بررسی فعالیت آنزیم زایلاناز در سویه های بومی ایران )

نویسندگان: ریحانه نیک بختی , بهار شهنواز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زایلانازها قادر به هیدرولیز همی سلولز متعلق به کربوهیدراتهای غیرنشاسته ای می باشند. زایلاناز‌ها از اهمیت صنعتی برخوردار هستند، زیرا در سفیدسازی خمیرکاغذ، بهبود غذای دام، شفاف سازی آب‌میوه، افزایش حجم نان، تجزیه پساب صنایع غذایی و کشاورزی نقش دارند. از این گذشته آنزیم زایلاناز می تواند در تجزیه ضایعات لیگنوسلولزی کشاورزی بسیار موثر باشد. مواد و روش:198 جدایه باکتری از اکوسیستم های مختلف جداسازی شدند و در محیط پایه نمکی حاوی زایلان به عنوان تنها منبع کربن کشت داده شدند. حضور آنزیم با معرف کنگورد و لوگول تست شده و قطر هاله‌های حاصل ثبت گردید. یافته¬ها:10% جدایه های مقاوم به سرما از ارتفاعات بینالود و 32% جدایه های مقاوم به سرمااز اشتران کوه لرستان دارای فعالیت زایلانازی بودند. 90% جدایه های میانه دوست بدست آمده از دریای عمان و 21% جدایه های جنگل شمال نیز حضور آنزیم را نشان دادند. داده ها نشان می دهد که اگرچه تعداد باکتریهای تولید کننده آنزیم در جدایه‌های دریای عمان بیش‌تر می‌باشد، ولی هاله های بدست آمده از جدایه های ارتفاعات بینالود بزرگتر می باشد. میانگین قطر هاله بدست آمده از جدایه های بینالود، اشتران کوه، عمانو جنگل شمال به ترتیب برابر با 11، 4، 8 و 10 میلی متر می باشد. نتیجه گیری:بررسی اولیه نشان می دهد که حدود 26% سویه های بومی که دارای محدوده متنوعی از نظر دمایی می باشند، قادر به تولید آنزیم زایلاناز می باشند. این سویه ها می توانند به صورت بالقوه جهت تولید آنزیم در صنایع مختلف کاربرد داشته باشند.

کلمات کلیدی

, زایلاناز, سوی های بومی, لوگول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055368,
author = {نیک بختی, ریحانه and شهنواز, بهار},
title = {بررسی فعالیت آنزیم زایلاناز در سویه های بومی ایران},
booktitle = {نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی},
year = {2016},
location = {لاهیجان, ايران},
keywords = {زایلاناز،سوی های بومی، لوگول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت آنزیم زایلاناز در سویه های بومی ایران
%A نیک بختی, ریحانه
%A شهنواز, بهار
%J نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
%D 2016

[Download]