چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , 2016-03-02

عنوان : ( تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد) )

نویسندگان: زهرا روح اللهی , محمدعلی ابراهیمی نیک , سیدهادی ابراهیمی , مهدی خجسته پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید برق از واحد‌های دامداری در ایران است. برای این منظور یک واحد گاوداری 325رأسی در مشهد مورد مطالعه قرار گرفت. محاسبات مربوط به میزان بیوگاز و برق قابل تولید بر اساس مطالعات پیشین صورت پذیرفت. در محاسبه درآمد قابل حصول از نرخ خرید برق تضمینی و همچنین کود بجامانده از فرآیند هضم بیهوازی استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان بیوگاز قابل تولید در سال، 75000مترمکعب است که از آن میتوان انرژی الکتریکی حدود 51کیلووات را بهطور دائم تولید نمود. بنابراین، میزان برق قابل تولید در سال 451000کیلووات‌ساعت است. سود خالص سالانه، 975,000,000ریال بدست آمد و مدت بازگشت سرمایه 3سال و 7ماه محاسبه گردید. بررسی و مطالعات نشان داد با نرخ بازده داخلی حداقل 36درصد، این طرح از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, تجزیه و تحلیل اقتصادی, تولید برق, کود گاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055386,
author = {روح اللهی, زهرا and ابراهیمی نیک, محمدعلی and ابراهیمی, سیدهادی and خجسته پور, مهدی},
title = {تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بیوگاز، تجزیه و تحلیل اقتصادی، تولید برق، کود گاوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد)
%A روح اللهی, زهرا
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A خجسته پور, مهدی
%J چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
%D 2016

[Download]