سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن , 2015-10-20

عنوان : ( بررسی اثر ناندولون در مقایسه با گروه کنترل در موش های سوری در دوره بلوغ )

نویسندگان: آرش یونسی , رویا لاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه نوجوانان، مخصوصا در سن بلوغ، و جوانان تمایل بالایی برای افزایش حجم عضلانی خود به یکباره و در یک فاصله زمانی کوتاهی دارند به همین خاطر میزان مصرف داروهای استروئیدی در این بازه سنی افزایش قابل توجهی یافته است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر ناندرولون بر بافت بیضه در دوره بلوغ بود. در این آزمایشات تغییرات ابعاد بیضه و شاخص گنادی بررسی شد. روش کار: در این آزمایش از 14 سر موش سوری در 2 گروه کنترل و ناندرولون استفاده شد .در گروه ناندرولون به مدت .32 روز هرهفته ناندرولون (100 L/Kg) به صورت داخل عضلانی تزریق شد، وزن گیری انتهایی انجام شد و جراحی صورت گرفت و بیضه ها خارج شدند و اندازه ابعاد بیضه ها توسط خط کش کولیس و وزن بیضه ها توسط ترازو تا 3 رقم اعشار گرفته شد و میزان اندازه AVERAGE, STDEV, T.TEST و شاخص گنادی محاسبه شد و باهم مقایسه شدند. نتایج: بر طبق بررسی های انجام شده بر روی وزن بیضه راست تفاوت معنا داری باگروه کنترل نداشت ولی میزانp value برای شاخص گنادی این تفاوت معنی دار بود .(p< 0.05) همچنین برطبق این مطالعات صورت گرفته طول و عرض و قطر بیضه در مقایسه با گروه کنترل تغییرات چندانی نداشت. بحث و نتیجه گیری: اگرچه ناندرولون موجب کاهش معنی دار ابعاد بیضه نشد ، ولی با توجه به اینکه شاخص گنادی کاهش معنا دار داشته این احتمال وجود دارد که مصرف ناندرولون در سن بلوغ منجر افزایش احتمال ناباروری در مردان شود.

کلمات کلیدی

, : ناندرولون, بیضه, شاخص گنادی, ناباروری و ناندرولون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055388,
author = {یونسی, آرش and لاری, رویا},
title = {بررسی اثر ناندولون در مقایسه با گروه کنترل در موش های سوری در دوره بلوغ},
booktitle = {سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: ناندرولون، بیضه، شاخص گنادی، ناباروری و ناندرولون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ناندولون در مقایسه با گروه کنترل در موش های سوری در دوره بلوغ
%A یونسی, آرش
%A لاری, رویا
%J سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2015

[Download]