یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه , 2016-02-13

عنوان : ( معرفی یک مدل موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت پروژه )

نویسندگان: مریم فتوره چی , محمد مهرآیین ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه به دلیل مزایای فراوانی که به همراه دارد بعنوان یک ابزار قوی در مدیریت پروژه مطرح است. توسعه یک مدل موفقیت سیستم اطلاعاتی برای درک و شناخت ابعاد مختلف موفقیت در اجرا و تاثیر ارتباطاتی که آن عوامل بر یکدیگر دارند، ضروری است. وجود PMIS برای موفقیت پروژه ها ضروری است اما کافی نمی باشد. بدیهی است استقرار نامناسب یک PMIS و عدم توجه به عوامل کیفی تاثیر گذار آن در موفقیت پروژه، هرگز به تحقق اهداف پروژه منتهی نمی شود. لذا یکی از عوامل اساسی و تاثیرگذار در موفقیت پروژه ها استفاده مناسب از چنین سیستمهایی است که مدتهاست به عنوان مهمترین ویژگی شرکتهای موفق محسوب می شود و برای مدیریت کارا و اثر بخش پروژه ها ضروری به نظر می رسد. لذا هدف اصلی این پژوهش اعتبار بخشی به مدل موفقیت سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه است که بر اساس مدل موفقیت دلون و مک لین) 3002 ( می باشد. مدل موفقیت معرفی شده در این پژوهش می تواند بعنوان یک چارچوب و مبنا برای ارزیابی میزان موفقیت سیستمهای PMIS قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: سیستم اطلاعات مدیریت پروژه) PMIS (, مدل موفقیت سیستم اطلاعاتی) IS (, کیفیت سیستم, کارائی مدیریت, اثر بخشی مدیریت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055391,
author = {فتوره چی, مریم and مهرآیین, محمد},
title = {معرفی یک مدل موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت پروژه},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: سیستم اطلاعات مدیریت پروژه) PMIS (، مدل موفقیت سیستم اطلاعاتی) IS (، کیفیت سیستم، کارائی مدیریت، اثر بخشی مدیریت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی یک مدل موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
%A فتوره چی, مریم
%A مهرآیین, محمد
%J یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
%D 2016

[Download]