مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (301-306)

عنوان : ( بررسی کارایی روش تبرید تدریجی و بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در بیشینه سازی سفتی سازه‌های دو بعدی )

نویسندگان: سید مهدی سیدی , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بهینه‌سازی سازه‌های دو بعدی با روش بهینه‌سازی تبرید تدریجی و بررسی معایب و مزایای آن نسبت به روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها است. سه مثال در این پژوهش مطرح‌شده که عبارت‌اند از صفحه مربعی، صفحه مستطیل شکل و تیر با تکیه‌گاه ساده معروف به ام‌ب‌ب. این مثال‌ها با حالت‌های مختلف بارگذاری و با در نظر گرفتن تعداد المان‌های متفاوت در ضخامت حل شده‌اند. برای داشتن یک طرح بهینه عملی در برنامه‌های بهینه‌سازی هر دو روش از به وجود آمدن شکل شطرنجی در فرایند طراحی بهینه جلوگیری شده است. در مسئله صفحه مربعی در بهترین حالت که مربوط به صفحه با 3 ضخامت، بارگذاری گسترده و تکیه‌گاه گیردار می‌باشد جواب تبرید تدریجی حدود %7 بهتر از جواب بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها است. در صفحه مستطیل شکل جواب تبرید تدریجی حدود %4 بهتر از جواب بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در هر دو حالت 3 و 5 ضخامت می‌باشد. در تیر با تکیه‌گاه ساده ام‌ب‌ب هر چند جواب حاصل از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها حدود %3 بهتر از جواب حاصل از روش تبرید تدریجی است ولی ساختار شکل بهینه هر دو روش بسیار شبیه است. این شباهت در تمامی مثال‌ها به طور قابل‌ملاحظه‌ای دیده می‌شود. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که روش تبرید تدریجی یک روش توانمند برای بهینه‌سازی سازه‌های دو بعدی است.

کلمات کلیدی

, روش تبرید تدریجی, بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها, سازه‌های دو بعدی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055412,
author = {سیدی, سید مهدی and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بررسی کارایی روش تبرید تدریجی و بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در بیشینه سازی سفتی سازه‌های دو بعدی},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {46},
number = {4},
month = {February},
issn = {2228-5148},
pages = {301--306},
numpages = {5},
keywords = {روش تبرید تدریجی، بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها، سازه‌های دو بعدی، سفتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی روش تبرید تدریجی و بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در بیشینه سازی سفتی سازه‌های دو بعدی
%A سیدی, سید مهدی
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2017

[Download]