اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران , 2016-02-24

عنوان : ( بررسی تاثیر فساد مالی بر کارایی اقتصادی کشور های منتخب )

نویسندگان: , مهین دخت کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فساد پدیده ای است که در اقتصاد همه کشورها کم و بیش دیده می شود.آخرین گزارش نهادهای بین المللی مانند سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد که تقریبا هیچ کشوری از عارضه فساد در امان نمانده است و فساد از شکل سنتی به شکل مدرن درآمده است. نوع،شکل و گستردگی فساد در هر کشور متفاوت است .امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده ودولت ها نیز به خوبی می دانند که این معضل هم بر رشد اقتصادی و هم بر نابرایی اجتماعی تاثیر منفی می گذارد. با توجه با تاثیر غیر مستقیم فساد اقتصادی و مالی بر کارایی اقتصادی کشور ها و اثر منفی که بر سرمایه گذاری ها , مالیات دهی , سطح هزینه های عمومی و توزیع ثروت و در آمد , و تجارت بین الملل (مبادله کالا ها بین کشور ها ) دارد هدف این پژوهش بررسی تاثیر فساد مالی بر کارایی اقتصادی کشور های در حال توسعه و توسعه یافته منتخب با روش داده های تابلویی می باشد . از آنجایی که در این پژوهش امکان ارزیابی اثر فساد بر روی تمامی متغییر های اقتصادی نمی باشد به بررسی اثر فساد مالی بر تجارت بین کشور های منتخب و در نهایت به بررسی آن بر روی کارایی اقتصادی می پردازیم . نتایج بدست آمده در حقیقت فساد عاملی معرفی شده است که موجب ناکار آمدی اقتصادی و مانع در برابر تجارت کشور ها می باشد.

کلمات کلیدی

, فساد , کارایی اقتصادی , تجارت خارجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055428,
author = { and کاظمی, مهین دخت},
title = {بررسی تاثیر فساد مالی بر کارایی اقتصادی کشور های منتخب},
booktitle = {اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {فساد ; کارایی اقتصادی ; تجارت خارجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فساد مالی بر کارایی اقتصادی کشور های منتخب
%A
%A کاظمی, مهین دخت
%J اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
%D 2016

[Download]