اقتصاد انرژی ایران, دوره (4), شماره (15), سال (2015-9) , صفحات (119-144)

عنوان : ( بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , علیرضا قدیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از روش‌های نوین تامین مالی هم به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و هم به دلیل بهره‌وری بالاتر هزینه در بخش خصوصی، مورد توجه دولت‌ها بوده است. استفاده از روش تامین مالی «ساخت ـ بهره‌برداری ـ انتقال» که به اختصار (BOT) نامیده می‌شود، یکی از پرکاربردترین این روش‌ها در مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. این مقاله به بررسی دو روش تعیین قیمت در صنعت برق ایران پرداخته و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده است. قیمت‌گذاری در این مقاله به دو صورت بررسی شده است: 1) قیمت‌گذاری دو بخشی شامل یک بخش تعدیل‌ناپذیر قیمتی و یک بخش تعدیل‌پذیر و 2) قیمت‌گذاری تک بخشی و تماماً تعدیل‌پذیر در دوره بهره‌برداری تجاری طرح. در نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که استفاده از هر یک از این دو مدل به سیاست‌های پیش‌روی دولت در زمینه آزادسازی قیمت‌ها بستگی دارد.

کلمات کلیدی

تامین مالی؛ مشارکت بخش خصوصی و دولتی؛ قیمت‌گذاری؛ صنعت برق؛ روش BOT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055445,
author = {سلیمی فر, مصطفی and قدیمی, علیرضا},
title = {بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2015},
volume = {4},
number = {15},
month = {September},
issn = {2423-5954},
pages = {119--144},
numpages = {25},
keywords = {تامین مالی؛ مشارکت بخش خصوصی و دولتی؛ قیمت‌گذاری؛ صنعت برق؛ روش BOT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT
%A سلیمی فر, مصطفی
%A قدیمی, علیرضا
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2015

[Download]