سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین , 2016-02-22

عنوان : ( بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد )

نویسندگان: محسن مژگان فر , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , ناصر حافظی مقدس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زون¬گسلی¬کارده در 40 کیلومتری شمال شرق مشهد در سازند مزدوران واقع شده است و الگوی شکستگی‌های واقع در منطقه از این زون گسلی تبعیت میکنند.سازند مزدوران بدلیل وجود ترکیب کربناته مستعد فرآیندکارستی شدن است که در این منطقه همراه با عملکرد تکتونیکی زون گسلی کارده منجر به تشکیل اشکال کارستی در امتداد و عمود بر شکستگی ها شده است که خود بیانگر ارتباط بین این اشکال و ساختارهای تکتونیکی است.بر طبق بررسی‌های میدانی انجام شده چهار دسته شکستگی منطقه را تحت تاثیر قرار داده است که شامل شکستگی‌‌های A (130,160/72,85 SW) ,شکستگی‌های B (28,47/70,88 SE) ,شکستگی های C (270,280/80,90 N) و شکستگی¬های D (180,195/70,82 W) می باشند.بررسی ها نشان می دهد جهت غالب درزه ها(دسته شکستگی A) در منطقه با جهت زون گسلی (NW-SE) انطباق دارد و همچنین مشخص شد اشکال کارستی بیشتر در¬¬¬‌ این امتداد بوجود آمده است.

کلمات کلیدی

, زون گسلی, کارست, شکستگی, تکتونیک, کارده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055468,
author = {مژگان فر, محسن and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد},
booktitle = {سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زون گسلی;کارست;شکستگی;تکتونیک;کارده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد
%A مژگان فر, محسن
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%A حافظی مقدس, ناصر
%J سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین
%D 2016

[Download]