دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25

عنوان : ( بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده )

نویسندگان: محمّد امینی , حمید اختراعی طوسی , محمود شریعتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ترکیبی از دو سطح بارگذاری رچتینگ و خستگی و اثر متقابل آنها و همچنین رفتار سخت‌شوندگی مواد بررسی می شود.با استفاده از نمونه استاندارد تخت دمبلی شکل، پس از انجام بارگذاری رچتینگ روی آلیاژ آلومینیوم 2024-T-351 که استفاده زیادی در صنایع هوا و فضا دارد، تست خستگی پر چرخه انجام می شود. این تست ها به صورت تنش-کنترل و در دمای اتاق خواهد بود. رچتینگ به عنوان پارامتری از بارگذاری پلاستیک چرخه ای نامتقارن، می تواند باعث کم شدن عمر خستگی شود یا اینکه خود باعث شکست خستگی شود. نتایج تست های خستگی برای بررسی تاثیر تعداد سیکل های رچتینگ بر عمر خستگی قطعات استفاده می شود. رفتار سخت شوندگی این آلیاژ در طی اعمال سیکل های تنش مورد ارزیابی قرار می گیرد. مشاهده می شود تغییر خواص این آلیاژ با سخت شوندگی سیکلی همراه است. در این آزمایش ها چیدمان با استفاده از روش تاگوچی مشخص می شود. بدینگونه که تاثیر پارامترهای مختلف مانند تنش میانگین و دامنه تنش بر عمر خستگی با استفاده از آرایه L9 تاگوچی بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, خستگی, آلومینیوم 2024-T-351, عمر خستگی, تاگوچی, سخت¬شوندگی سیکلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055471,
author = {امینی, محمّد and اختراعی طوسی, حمید and شریعتی, محمود},
title = {بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی},
year = {2016},
location = {مشهد مقدس, ايران},
keywords = {خستگی، آلومینیوم 2024-T-351، عمر خستگی، تاگوچی، سخت¬شوندگی سیکلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده
%A امینی, محمّد
%A اختراعی طوسی, حمید
%A شریعتی, محمود
%J دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
%D 2016

[Download]