کنفرانس ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته , 2015-11-03

عنوان : ( تولیدنقاط درمسیرمنحنی نربز بوسیله میانیاب میلنه-سیمپسون و پیاده سازی برروی میز کنترل عددی دومحوره )

نویسندگان: سعید علی محمدی , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماشین¬های ابزار کنترل عددیکامپیوتری به منظورتولید حرکت فیزیکی ابزار، در مرحله تولید نقاط حرکتی از برنامه ای به نام میان¬یاب استفاده می¬شود. در پژوهش حاضر ابتدا مسیر حرکت توسط منحنی نربز تولید شده و سپس به میان¬یاب فرستاده می¬شود تا با توجه به مسیر منحنی نربز و نیزدینامیک حرکتی ابزار همچون، سرعت، شتاب و مشتق شتاب را به نقاط مرجع برای هر بازه نمونه گیری سیستم سروو درایو بر عهده دارد. میان¬یاب های موجود عمدتا بر پایه بسط تیلور درجه2 عمل می¬کنند، اما خطا¬های ناشی از ماهیت تقریبی میان¬یابی بر مبنای بسط سری تیلور درجه2 مورد توجه قرار نمی¬گیرند. در این گزارش به میان¬یابی سرعت پیشروی به صورت بلادرنگ برای کنترل دقیق موقعیت میز کنترل عددی سه محور در مسیر مشخص شده با منحنی نربزبه منظور ماشین کاری سریع پرداخته شده است. روش ارائه شده با رویکردی جدید، مبتنی بر مدل میلنه-سیمپسون می¬باشد، که سعی شده با تغییر هسته محاسباتی میان¬یاب خطاهای عددی کاهش یافت و دقت در مسیر افزایش یابد. این ادعا از طریق آزمایش بر روی ماشین های ابزار کنترل عددی کامپیوتریدومحور مجهز به کنترلرPID نیز به اثبات رسید.

کلمات کلیدی

, میانیاب, نربز , میلنه-سیمپسون, ماشین های ابزار کنترل عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055482,
author = {علی محمدی, سعید and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {تولیدنقاط درمسیرمنحنی نربز بوسیله میانیاب میلنه-سیمپسون و پیاده سازی برروی میز کنترل عددی دومحوره},
booktitle = {کنفرانس ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میانیاب، نربز ، میلنه-سیمپسون، ماشین های ابزار کنترل عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولیدنقاط درمسیرمنحنی نربز بوسیله میانیاب میلنه-سیمپسون و پیاده سازی برروی میز کنترل عددی دومحوره
%A علی محمدی, سعید
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J کنفرانس ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته
%D 2015

[Download]