سومین کنفرانس انرژی بادی ایران، خرداد ۹۴ , 2015-06-15

عنوان : ( ارزیابی عملکرد توربین بادی کوچک 3 کیلووات و تحلیل آماری داده های باد در بینالود )

نویسندگان: فرزانه تاتاری , وجیهه محمدی ثابت , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی بهر‏ه‏وری و بازده توربین بادی کوچک محور افقی 3 کیلووات ساخت پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد در سایت بادی بینالود پرداخته می شود. این تحلیل و بررسی بر اساس محاسبه تولید انرژی سالانه AEP و فاکتور ظرفیت CF این توربین در سایت بادی بینالود انجام می شود. برای انجام این تحقیق از داده های دکل بادسنجی پژوهشکده هواخورشید که از ماه بهمن 1391 تا کنون مشغول به ثبت داده های باد می باشد، استفاده شده است. دکل بادسنجی 12 متری مذکور مجهز به سنسورهای بادسنج، بادنما، دیتالاگر و سیستم صاعقه گیر می باشد. داده های لحظه‏ای، در طول سال 1392 که شامل سرعت و جهت باد در ارتفاع 12 متری می باشد، برای محاسبه تولید انرژی سالانه و فاکتور ظرفیت توربین بادی 3 کیلووات، مورد استفاده قرار گرفته اند. بعلاوه در این مقاله تحلیل آماری جامعی روی داده های مذکور انجام گرفته است. تحلیل آماری انجام شده شامل محاسبه پارامترهای آماری همچون کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار داده‏های سرعت باد می باشد. بعلاوه شدت آشفتگی باد، گلباد، توزیع وایبول سرعت باد به صورت سالانه نیز بررسی و گزارش می گردد.

کلمات کلیدی

, توربین بادی کوچک, تولید انرژی سالانه, فاکتور ظرفیت, مطالعات بادسنجی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055491,
author = {تاتاری, فرزانه and محمدی ثابت, وجیهه and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {ارزیابی عملکرد توربین بادی کوچک 3 کیلووات و تحلیل آماری داده های باد در بینالود},
booktitle = {سومین کنفرانس انرژی بادی ایران، خرداد ۹۴},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین بادی کوچک، تولید انرژی سالانه، فاکتور ظرفیت، مطالعات بادسنجی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد توربین بادی کوچک 3 کیلووات و تحلیل آماری داده های باد در بینالود
%A تاتاری, فرزانه
%A محمدی ثابت, وجیهه
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J سومین کنفرانس انرژی بادی ایران، خرداد ۹۴
%D 2015

[Download]