دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25

عنوان : ( مکانیابی محور در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن هزینه های ثابت و متغیر برای کمانها )

نویسندگان: روژین شریفی , سعیده السادات هاشمی , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله مدل رقابتی دو سطحی برای مکانیابی محور ارائه میکند، که در آن شرکت پیشرو در نظر دارد محورهای خود را درمکانی احداث کند که در صورت ورود شرکت پیرو باز هم حداکثر سهم بازار را کسب نماید، در شرایطی که شرکت پیرو از مکان محورهای شرکت پیشرو آگاه است و محورهای دیگری برای حداکثرسازی سهم بازار خود احداث خواهد کرد. بنابراین به دنبال حداکثرسازی سود شرکت پیشرو با فرض ورود رقبا یا به عبارتی کمینه کردن سودی که شرکت پیرو در آینده کسب خواهد کرد، است. به علاوه به منظور حل مشکل جریانهای غیرمنطقی، برای انتقال جریان از هر مسیر، سه نوع کمان مبدا-محور، محور- محور و محور-مقصد با هزینه ثابت و متغیر برای انتقال جریان از هر کمان در نظر گرفته شده است، که با این کار از عبور جریانهای غیرمنطقی و ایجاد کمانهای اضافی جلوگیری میشود.

کلمات کلیدی

, مکانیابی محور, مکانیابی رقابتی, مدل دو سطحی, هزینه ثابت کمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055504,
author = {شریفی, روژین and هاشمی, سعیده السادات and دهقانیان, فرزاد},
title = {مکانیابی محور در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن هزینه های ثابت و متغیر برای کمانها},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {مکانیابی محور، مکانیابی رقابتی، مدل دو سطحی، هزینه ثابت کمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی محور در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن هزینه های ثابت و متغیر برای کمانها
%A شریفی, روژین
%A هاشمی, سعیده السادات
%A دهقانیان, فرزاد
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]