سومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی , 2015-05-19

عنوان : ( تا ثیر کاهش دبی بر مورفولوژی بستر کارون و افزایش خطر سیلابهای شهری اهواز )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , عادل سپهر , مریم رشیدی , حیدر زارعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فرمت مقاله چاپی خلاصه وجود ندارد

کلمات کلیدی

, سیلاب شهری, اهواز, بستر کارون, کاهش دبی, خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055518,
author = {حسین زاده, سیدرضا and سپهر, عادل and رشیدی, مریم and حیدر زارعی},
title = {تا ثیر کاهش دبی بر مورفولوژی بستر کارون و افزایش خطر سیلابهای شهری اهواز},
booktitle = {سومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیلاب شهری، اهواز، بستر کارون، کاهش دبی، خشکسالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تا ثیر کاهش دبی بر مورفولوژی بستر کارون و افزایش خطر سیلابهای شهری اهواز
%A حسین زاده, سیدرضا
%A سپهر, عادل
%A رشیدی, مریم
%A حیدر زارعی
%J سومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی
%D 2015

[Download]