سومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی , 2015-05-19

عنوان : ( سازه های آبی و بحرانهای ژئومورفیک ناشی از آن )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , علی قربانی شورستان , علی محمد نورمحمدی , جعفر رکنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فرمت مقاله چاپی چکیده وجود ندارد

کلمات کلیدی

, سد سازی, لغزش, سد دوستی, ناپایداری ژئومورفیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055521,
author = {حسین زاده, سیدرضا and قربانی شورستان, علی and نورمحمدی, علی محمد and رکنی, جعفر},
title = {سازه های آبی و بحرانهای ژئومورفیک ناشی از آن},
booktitle = {سومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد سازی، لغزش، سد دوستی، ناپایداری ژئومورفیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سازه های آبی و بحرانهای ژئومورفیک ناشی از آن
%A حسین زاده, سیدرضا
%A قربانی شورستان, علی
%A نورمحمدی, علی محمد
%A رکنی, جعفر
%J سومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی
%D 2015

[Download]