سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی: چشم انداز پژوهش های زبانی در قرن 21 , 2016-03-01

عنوان : ( بررسی کاربرد آزمون تطبیق صدا در مطالعه نگرش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان )

نویسندگان: ماندانا پیروزفر , محمود الیاسی , علی ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، معرفی آزمون تطبیق صدا و بررسی کاربرد آن در مطالعه نگرش زبانی افراد دوزبانه در جوامع دوزبانه است. نگرش زبانی یکی از مهمترین مسائل مطرح در مطالعات زبانی و به خصوص در حوزه جامعه شناسی زبان است. با مطالعه نگرش زبانی افراد، می توان از رفتار اجتماعی آنها نسبت به زبان مورد مطالعه و نیز موقعیت آن زبان از منظر اعضای آن جامعه زبانی آگاهی یافت. علاوه بر این، با مطالعه نگرش زبان می توان وضعیت آینده آن زبان را تا حدی پیش بینی کرد. یافته های حاصل از مطالعات مربوط به این حوزه را می توان در زمینه آموزش زبان و در سطح کلان تر برای برنامه ریزی زبان نیز به کار گرفت. برای سنجش نگرش زبانی افراد، از چند روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود. آزمون تطبیق صدا یکی از روش های غیرمستقیم است که برای بررسی نگرش عاطفی افراد نسبت به یک زبان، گویش یا لهجه به کار گرفته می شود. لازم به ذکر است که این روش مانند روش های دیگر دارای معایب و محاسنی است. مهمترین حسن این روش، غیرمستقیم بودن آن است. همین ویژگی است که معایب و محدودیت های این روش را تحت الشعاع قرار داده و هنوز پس از چند دهه، جامعه شناسان در بسیاری از مطالعات نگرش زبان از آن استفاده می کنند.

کلمات کلیدی

, آزمون تطبیق صدا, نگرش, جامعه شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055529,
author = {پیروزفر, ماندانا and الیاسی, محمود and ایزانلو, علی},
title = {بررسی کاربرد آزمون تطبیق صدا در مطالعه نگرش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان},
booktitle = {سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی: چشم انداز پژوهش های زبانی در قرن 21},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آزمون تطبیق صدا، نگرش، جامعه شناسی زبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاربرد آزمون تطبیق صدا در مطالعه نگرش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان
%A پیروزفر, ماندانا
%A الیاسی, محمود
%A ایزانلو, علی
%J سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی: چشم انداز پژوهش های زبانی در قرن 21
%D 2016

[Download]