ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2016-02-16

عنوان : ( بررسی پایداری شعله در احتراق پیش آمیخته کم سو خت مشعل لایه اِی با استفاده از روشٍ شبکه بو لتزمن )

نویسندگان: الهه نوروزی جاجرم , جواد ابوالفضلی اصفهانی , احمد مددی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احتراق کم سوخت- احتراق پیش آمیخته - پایداری شعله - جریان هوای متقاطع، شبکه بواتزمن

کلمات کلیدی

, احتراق کم سوخت- احتراق پیش آمیخته - پایداری شعله - جریان هوای متقاطع, شبکه بواتزمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055535,
author = {نوروزی جاجرم, الهه and ابوالفضلی اصفهانی, جواد and احمد مددی},
title = {بررسی پایداری شعله در احتراق پیش آمیخته کم سو خت مشعل لایه اِی با استفاده از روشٍ شبکه بو لتزمن},
booktitle = {ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {احتراق کم سوخت- احتراق پیش آمیخته - پایداری شعله - جریان هوای متقاطع، شبکه بواتزمن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پایداری شعله در احتراق پیش آمیخته کم سو خت مشعل لایه اِی با استفاده از روشٍ شبکه بو لتزمن
%A نوروزی جاجرم, الهه
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A احمد مددی
%J ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2016

[Download]